OceanLife Insurance

พีเอ เดลิเวอรี่

ทำงานส่งของที่ไหน...สบายใจที่นั่น ด้วยประกันที่เข้าใจคนใช้มอเตอร์ไซค์เช่นคุณ

จ่ายเบี้ยฯ เริ่มต้นเพียง 1.4 บาท (1)

ค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่าย (2) ครั้งละ 2,500 บาท

ข้อควรทราบ:
(1)เบี้ยประกันภัย 500 บาทต่อคนต่อปี สำหรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพีเอ เดลิเวอรี แผน  1
(2)เมื่อเข้ารักษาโรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือข่ายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

รายละเอียด

พีเอ เดลิเวอรี่

ทำงานส่งของที่ไหน...สบายใจที่นั่น ด้วยประกันที่เข้าใจคนใช้มอเตอร์ไซค์เช่นคุณ

จ่ายเบี้ยฯ เริ่มต้นเพียง 1.4 บาท (1)

ค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่าย (2) ครั้งละ 2,500 บาท

ข้อควรทราบ:
(1)เบี้ยประกันภัย 500 บาทต่อคนต่อปี สำหรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพีเอ เดลิเวอรี แผน  1
(2)เมื่อเข้ารักษาโรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือข่ายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

รายละเอียด

เลือกประกันชีวิตสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของคุณและครอบครัว

สิ่งสำคัญของการสร้างความสุขในการดำเนินชีวิต เริ่มต้นจากการสร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวคุณจึงไม่ควรมองข้ามการเลือกทำประกันชีวิตที่สอดคล้องต่อความต้องการที่แท้จริงของคุณและครอบครัว ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน อุบัติเหตุ ซึ่ง Oceanlifeonline มีทางเลือกมากมาย สำหรับผู้ที่มองหาหลักประกันดีๆให้ผลประโยชน์สูงและคุ้มค่า


Contact Me
  • ประกันรีไทร์ เรดดี้ 85/5

ประกันรีไทร์ เรดดี้ 85/5

อีกหนึ่งทางเลือกลดหย่อนภาษี 200,000 หลัง
ประกันรีไทร์ เรดดี้ 85/5 ออกแบบชีวิตให้มีความสุขมากกว่าด้วยแบบประกันดีๆ รีไทร์เรดดี้กับ 3 ทางเลือกสุดคุ้ม เหมาะสำหรับผู้ที่มองการณ์ไกลและเตรียมปูทางสำหรับชีวิตในอนาคต หรือผู้ที่ซื้อประกันชีวิตจนเต็มเพดานหักลดหย่อนภาษีของเบี้ยประกันชีวิตใน 100,000 บาทแรกไปแล้ว เริ่มมองหาช่องทางใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuity) สามารถตอบโจทย์นี้ได้ด้วยสิทธิประโยชน์ด้านลดหย่อนภาษีที่เพิ่มขึ้น

  • ชอบจ่ายสั้นๆ ประกันรีไทร์ เรดดี้ 85/5 ชำระเบี้ยประกันแค่ 5 ปี เมื่ออายุ 60 ปี จะเริ่มรับผลประโยชน์เป็นเงินบำนาญทุกปี ปีละ 15% จนถึงอายุ 85 ปี (ตามแบบประกันชีวิตที่เลือก) รวมรับเงินบำนาญสูงสุด 390% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คำนวณเบี้ย รายละเอียด

เกี่ยวกับเรา

Oceanlifeonline by Thaisamut

ประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ( MRTA ) เมษายน 2557

  " ประกันสินเชื่อบ้าน ของคนฉลาดเลือก ทำเองง่าย เลือกเองได้ จ่ายเบี้ยถูก "

แบบประกันที่ร่วมโครงการนำร่องกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการออกกรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชนสำหรับบ้านและรถ ที่ขายตรงโดยบริษัทประกันชีวิต ภายใต้ชื่อแบบประกัน “กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชนสำหรับบ้านและรถ” ซึ่งกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลนี้จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงสอดคล้องกับภาระหนี้สิน (Mortgage Reducing Term Assurance : MRTA) และให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต รวมทั้งกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทั้งนี้กรณีซื้อประกันคุ้มครองสินเชื่อโดยตรงผ่าน Oceanlifeonline ลูกค้าจะชำระเบี้ยประกันภัยที่ถูกกว่าและยังสามารถชำระเบี้ยฯ ด้วยบัตรเครดิตได้อีกด้วย โดยสามารถเลือกระยะเวลาความคุ้มครอง และจำนวนเงินเอาประกันภัยได้ตามต้องการ

โอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5 มิถุนายน 2563

" อิสระทางภาษี แค่ 5 ปีตั้งตัวได้ก่อนใคร "

วางแผนก่อนก็สำเร็จก่อน โอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ รีเทิร์น 10/5 แบบประกันชีวิตที่คุ้มค่าสำหรับการบริหารภาษีอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณ รับเงินคืนเร็ว สูงถึง 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ปีแรก (ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6) รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9) และรับเงินครบกำหนดสัญญา 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 530% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

รีไทร์ เรดดี้ 85/5, 88/55, 85/60 (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้) กุมภาพันธ์ 2559

" วางแผนวันนี้ พร้อมใช้ชีวิตเกษียณสบายๆ "

แบบประกันที่มอบ 3 ทางเลือกให้ผู้ที่มองการณ์ไกลและเตรียมพร้อมใช้ชีวิตเกษียณสบายๆ และยังสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 300,000 บาท เนื่องจาก รีไทร์ เรดดี้ เป็นประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuity)

ทางเลือกที่ 1 สำหรับผู้ที่ชอบจ่ายสั้นๆ ประกันรีไทร์ เรดดี้ 85/5 ชำระเบี้ยประกันแค่ 5 ปี เมื่ออายุ 60 ปี จะเริ่มรับผลประโยชน์เป็นเงินบำนาญทุกปี ปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จนถึงอายุ 85 ปี รวมรับเงินบำนาญสูงสุด 390% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 

ทางเลือกที่ 2 สำหรับผู้ที่ชอบรับเงินเร็ว ประกันรีไทร์ เรดดี้ 85/55 รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 55 ปี ทุกปี ปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จนถึงอายุ 85 ปี รวมรับเงินบำนาญ สูงสุด 465% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 

ทางเลือกที่ 3 สำหรับผู้ที่ชอบแบบสบายๆ ประกันรีไทร์ เรดดี้ 85/60 เบี้ยประกันเบาๆ มีเงินบำนาญสบายๆ ชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 60 ปี และรับผลประโยชน์เป็นเงินบำนาญทุกปี ปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จนถึงอายุ 85 ปี รวมรับเงินบำนาญสูงสุด 390% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 

วิสัยทัศน์

Makes life insurance easy for everyone

มุ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ช่วยให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

Voice of customers

เสียงสะท้อนของความพึงพอใจในการใช้บริการของเรา จากการเลือกซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.oceanlifeonline.com สะดวกสบายด้วยการคำนวณเบี้ยประกันด้วยตัวเอง หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่แบบ Real Time ที่เมนู Private Chat ด้วยการมอบความไว้วางใจของท่านเราจะมุ่งมั่นมอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าคนพิเศษ
"ตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจ สำหรับการซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษี การเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะแทบจะทุกที่จะมีแผนประกันที่คล้าย ๆ กัน แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการเลือกที่ปรึกษา จนได้เข้ามาดูรายละเอียดแบบประกันเพื่อลดหย่อนภาษี ในเว็บโอเชี่ยนไลฟ์ออนไลน์ประทับใจตรงที่ไม่ต้องยุ่งยาก ผลประโยชน์ก็คุ้มดี สงสัยก็ Chat ได้เลยค่ะ"

สุภาวดี สุขวงศ์ อายุ 36 ปี อาชีพพนักงานเอกชน  12 กันยายน 2559

“ส่วนตัวเป็นคนชอบหาข้อมูลด้วยตัวเองค่ะ พอดีอยากซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี กดเข้ามาที่ www.oceanlifeonline.com อ่านรายละเอียด การคำนวณเบี้ยที่จะต้องรับผิดชอบเองผ่านเว็บไซต์เลย ง่ายดีค่ะ”

คุณขวัญข้าว รุ่งโรจน์กิจ อายุ 30 ปี อาชีพพนักงานเอกชน09 มิถุนายน 2558

“หาซื้อประกันที่ให้ผลประโยชน์สูงๆ เข้ามาลองคำนวณเบี้ยประกันดูก็ตัดสินใจซื้อผ่านเว็บไซต์ไม่ยากครับ มีเรื่องสงสัยก็ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยตรง Private Chat เค้าให้ข้อมูลครบถ้วนดีครับ”

คุณณัฐพล วงศ์อัคร อายุ 37 ปี อาชีพโปรแกรมเมอร์15 พฤศจิกายน 2557
ซื้อประกันออนไลน์
0 2207 8844
อีเมล
oceanlifeonline@ocean.co.th
โทรสาร
0 2207 8822
กรอกตัวเลขตามภาพ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107555000210
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซด์ | นโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล