OceanLife Insurance

นานาสาระ


คุณแม่สุดสตรอง ต้องมองไกลแค่ไหน เพื่อเงินพอใช้จนลูกจบปริญญา?

ใกล้วันแม่ทั้งที หลายๆที่ก็คงเริ่มจัดเตรียมกิจกรรมต้อนรับวันแม่ สร้างบรรยากาศให้คิดถึงความรักที่แม่มีต่อเรา จนทำให้คิดย้อนถึงวัยเด็กที่มีคุณแม่ค่อยดูแลอยู่ใกล้ๆ

         นอกจาก“รักของแม่” ที่ยิ่งใหญ่จนไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้แล้ว การเลี้ยงลูกหนึ่งคนจนเติบโตจบการศึกษาได้รับปริญญา ต้องมีค่าใช้จ่ายขนาดไหนที่คุณแม่ต้องจ่ายไป เพื่ออนาคตที่สดใสของลูก จึงถือได้ว่าการวางแผนทางการเงินเป็นอาวุธสุดสตรอง ที่คุณแม่ต้องเตรียมพร้อมและมองให้ไกล เพื่ออนาคตที่ดีของลูกจนจบปริญญา

          เงินก็ถือเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้สำหรับการเลี้ยงลูก การวางแผนทางการเงินสำหรับการเลี้ยงดูลูกนั้น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะสภาพคล่องทางการเงินที่ดี ช่วยให้การเลี้ยงดูลูกเป็นไปอย่างราบรื่นไร้อุปสรรค โดยการเลี้ยงลูกหนึ่งคน แผนการเงินที่ต้องคำนึงถึงมีมากมายหลายส่วน โดยหากจะแบ่งตามเกณฑ์อายุของลูกที่เราต้องดูแล คือ ตั้งแต่เกิดจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สามารถแบ่งสัดส่วนของค่าใช้จ่ายตามช่วงอายุได้เป็น 4 ช่วง ดังนี้

อายุ 0-3 ปี อยู่ที่ประมาณ 246,000 - 412,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าคลอดบุตร และค่าเลี้ยงดู โดยยังไม่รวมค่ากรณีฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

อายุ 4-6 ปี อยู่ที่ประมาณ 89,200 - 370,000 บาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเลี้ยงดู และค่าเล่าเรียน ในระดับเตรียมอนุบาลหรือเนสเซอรี่จนถึงอนุบาล เฉลี่ยปีละ 24,600 บาท สำหรับโรงเรียนรัฐบาล และปีละประมาณ 137,000 บาท สำหรับโรงเรียนเอกชน 

อายุ 7-12 ปี อยู่ที่ประมาณ 282,000 - 2,376,000 บาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่าเลี้ยงดู และค่าเล่าเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลาย เฉลี่ยปีละ 47,000 บาทสำหรับโรงเรียนรัฐบาล และปีละ 396,000 บาท สำหรับโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนนานาชาติ 

อายุ 13-18 ปี อยู่ที่ประมาณ 402,000 บาท - 3,192,000 บาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเลี้ยงดู และค่าเล่าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลาย เฉลี่ยปีละ 67,000 บาทสำหรับโรงเรียนรัฐบาล และปีละ 532,000 บาท สำหรับโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนนานาชาติ 

อายุ 19-22 ปี อยู่ที่ประมาณ 336,000 บาท จนถึง 740,000 บาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเลี้ยงดู และค่าเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา เฉลี่ยปีละ 84,000 บาท สำหรับมหาวิทยาลัยรัฐบาล และปีละ 1,850,000 บาท สำหรับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในสหรัฐอเมริกา (Top University of USA)

            ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลประมาณการคร่าวๆ สำหรับค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับวางแผนทางการเงิน ให้แก่คุณแม่ที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเลี้ยงดูลูกหนึ่งคน ตั้งแต่แรกเกิดจนจบปริญญาตรี จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกัน โดยตั้งแต่วัย 4 ถึง 22 ปี ค่าใช้จ่ายที่สำคัญและถือเป็น 60% สำหรับการเลี้ยงดูลูกหนึ่งคน คือ ค่าใช้จ่ายในส่วนของ “การศึกษา” ซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา มีอัตราเฉลี่ยสูงขึ้นตามการเติบโตและช่วงอายุของลูกอย่างชัดเจน 

            จึงสำคัญเป็นอย่างมากที่คุณแม่จำเป็นต้องมีการวางแผนทางการเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของลูก โดยอาจเลือกวางแผนการออมผ่านการลงทุนในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบการลงทุนหลายรูปแบบ ทั้งแบบระยะสั้นหรือระยะยาว อาทิ ประกันออมทรัพย์หรือพันธบัตรรัฐบาล โดยการลงทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด เพราะเป็นการลงทุนที่มีเป้าหมายการใช้อย่างแน่นอน เพื่ออนาคตที่ดีและราบรื่นอันเป็นรากฐานสำคัญให้แก่ลูกๆในอนาคตต่อไป

 

ติดตามสาระดีๆ จากโอเชี่ยนไลฟ์ออนไลน์ได้ที่ www.oceanlifeonline.com

 

อ้างอิงข้อมูลจาก 

2016 ตารางเรียนค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในประเทศไทย (Online), 5 สิงหาคม 2559: th.theasianparent.com

 

 ซื้อประกันออนไลน์
0 2207 8844
อีเมล
oceanlifeonline@ocean.co.th
โทรสาร
0 2207 8822
กรอกตัวเลขตามภาพ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107555000210
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซด์ | นโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล