OceanLife Insurance

โปรโมชั่น


ประกันโอชิคุ้มครอง อุบัติเหตุ วันเด็ก

.

ChildrenPromotion

วันเด็กปีนี้ ให้โอชิคุ้มครองคนที่คุณรัก เพียงคุณทำประกันโอชิ คุ้มครองอุบัติเหตุแผน4 ชำระเบี้ยประกันภัย1,000 บาท  รับเลย!! ตุ๊กตาโอชิสุดน่ารัก

อย่าหยุดความสุขของลูกหลาน ด้วยคำว่าเป็นห่วง อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพิ่มความอุ่นใจในทุกความสนุกของเด็กๆ มีความคุ้มครองตามไปดูแลทุกที่  

 • รับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 5,000 บาทต่อครั้ง  ไม่ต้องสำรองจ่าย (1)
 • มีเงินชดเชยรายได้วันละ 1,000 บาท เมื่อนอนโรงพยาบาล นานสูงสุด 365 วัน (2)
 • เบี้ยประกันไม่แพง คุ้มครองทั้งปี
 • ประกันอุบัติเหตุทำง่าย ซื้อออนไลน์ได้ทุกที่ 

ชำระเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่วันที่  9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563

ประกันออนไลน์ สนใจคลิกเลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2207 8844

 

ข้อควรทราบ

(1) สำหรับแบบประกันโอชิ คุ้มครองอุบัติเหตุแผน 4 สามารถใช้ได้ในโรงพยาบาลเครือข่าย อาทิเช่น สมิติเวช บำรุงราษฎร์ พญาไท BNH เป็นต้น ( ตรวจสอบโรงพยาบาลเครือข่ายเพิ่มเติม คลิก)   

(2) กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ในฐานะผู้ป่วยใน) หัองทั่วไปสำหรับ แบบประกันโอชิ คุ้มครองอุบัติเหตุ แผน 4 ชำระเบี้ยประกันภัย 1,000 บาท 

- เฉพาะลูกค้าที่ทำแบบประกันโอชิคุ้มครองอุบัติเหตุ แผน 4 ชำระเบี้ยประกันภัย 1,000 บาท ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะจัดส่ง ตุ๊กตาโอชิ หลังผ่านการอนุมัติและพ้นระยะเวลา Free look ไปแล้ว15วัน

-การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

-เงื่อนไขผลประโยชน์ ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นความคุ้มครองฉบับสมบูรณ์จะถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ลูกค้าทำไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพากคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 ระยะเวลาของโครงการ/การจัดกิจกรรม

เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563

 

ของขวัญพิเศษต่อกรมธรรม์

ชำระเบี้ยประกันภัย1,000 บาท  ของแบบประกันโอชิคุ้มครองอุบัติเหตุ รับตุ๊กตาโอชิสุดน่ารัก เป็นของขวัญ ต่อกรมธรรม์

 

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

สำหรับลูกค้าที่ขอเอาประกันแบบประกันโอชิคุ้มครองอุบัติเหตุ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.oceanlifeonline.com  และชำระเบี้ยประกันภัย ด้วยเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต จำนวน 1,000 บาท ต่อกรมธรรม์ ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะจัดส่ง ตุ๊กตาโอชิ หลังผ่านการอนุมัติและพ้นระยะเวลา Free look ไปแล้ว15วัน

 

เงื่อนไขคุณสมบัติของสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

 1. สำหรับแบบประกันโอชิคุ้มครองอุบัติเหตุ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.oceanlifeonline.com เท่านั้น
 2. ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต จำนวน 1,000 บาท ขึ้นไปต่อกรมธรรม์ 
 3. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด 
 4. เงื่อนไขผลประโยชน์ ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นความคุ้มครองฉบับสมบูรณ์จะถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ลูกค้าทำไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับของขวัญพิเศษ

 1. ในวันที่รับของขวัญพิเศษ กรมธรรม์ของลูกค้าต้องมีผลบังคับ ไม่มีการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือไม่มีการขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์ หรือบอกล้างสัญญาประกันภัย ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติรับประกันภัย         หากมีการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือขอเวนคืนกรมธรรม์ หรือบอกล้างสัญญาประกันภัยประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนของขวัญพิเศษหรือหักเงินค่าของขวัญพิเศษตามมูลค่าของของขวัญพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากเงินที่รับคืนจากบริษัทฯ กรณีเงินที่ได้รับคืนจากบริษัทฯ มีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าของขวัญพิเศษ  ลูกค้าต้องรับผิดชดใช้เงินตามมูลค่าของขวัญพิเศษนั้น
 2. บริษัทฯ จะจัดส่งของขวัญพิเศษให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ในการขอเอาประกันภัยกับบริษัทฯ
 3. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของขวัญพิเศษให้ผู้อื่น และของขวัญพิเศษไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้

 

เงื่อนไข และข้อกำหนดทั่วไป

 1. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของขวัญพิเศษ เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 3. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2207 8844  


ซื้อประกันออนไลน์
0 2207 8844
อีเมล
oceanlifeonline@ocean.co.th
โทรสาร
0 2207 8822
กรอกตัวเลขตามภาพ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107555000210
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซด์ | นโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล