OceanLife Insurance

โปรโมชั่น


ดูคอนเสิร์ตแบบ Exclusive กับมาริโอ้ เมาเร่อ

.

My Boyfriend Promotion

โอกาสแบบนี้ไม่มีอีกแล้วววว 

ลุ้นรับฟรี! “บัตรคอนเสิร์ต My Boyfriends VVIP พร้อม Meet & Greet กับมาริโอ้ เมาเร่อ” พร้อมฟินแบบสุดๆ กับ 11 ศิลปินหนุ่มสุดฮอต สามีแห่งชาติ 2019 !! สำหรับลูกค้าที่มียอดชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกสะสมสูงสุด (Top Spender) จำนวน 15 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

 

กติกาการร่วมกิจกรรมง่ายๆ เพียง :

 1. เมื่อซื้อประกันภัยตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดและชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกงวดแรกรวมทุกกรมธรรม์เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท
 2. ดาวน์โหลด OCEAN CLUB APP
  ios คลิก https://oceanlife.insure/OCAPP01iOMyboyfriends
  Android คลิก https://oceanlife.insure/OCAPP01AnMyboyfriends
 3. กดลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อรับบัตร My Boyfriends Concert VVIP พร้อม Meet & Greet กับมาริโอ้ เมาเร่อ ใน OCEAN CLUB APPLICATION เมนูกิจกรรม

 

การตัดสิน :

 • ผู้ร่วมสนุกที่ทำครบตามกติกาและมียอดชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกงวดแรกรวมทุกกรมธรรม์สะสมสูงสุด (Top Spender) 15 ท่านแรกจะได้รับบัตรคอนเสิร์ต My Boyfriends VVIP พร้อม Meet & Greet กับมาริโอ้ เมาเร่อ
 • ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 24.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล :วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00 น. ผ่าน Facebook Fanpage : Ocean Life-ไทยสมุทรประกันชีวิต,Line (@Oceanlife), Ocean Club Application

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม :

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิตเท่านั้นระยะเวลาร่วมกิจกรรมวันที่1 – 20 พฤศจิกายน 2562 
 2. สำหรับลูกค้าที่ยื่นใบคำขอเอาประกันภัยตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดพร้อมชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก งวดแรกรวมทุกกรมธรรม์เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ200,000 บาทและบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติรับประกันภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
 3. ลูกค้าต้องดาวน์โหลดและลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อรับบัตรคอนเสิร์ตผ่าน Ocean Club Applicationโดยระบุชื่อ นามสกุลหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์
 4. เงื่อนไขเกี่ยวกับกรมธรรม์
  1. 4.1 แบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทสามัญและอุตสาหกรรม
  2. 4.2 เบี้ยประกันภัยปีแรกงวดแรกรวมทุกกรมธรรม์เบี้ยขั้นต่ำ 200,000 บาทโดยนับรวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์
  3. 4.3 แบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป (มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี)
 5. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
 6. ลูกค้าสามารถรวมยอดซื้อจากทุกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาที่กำหนดกรณีที่ลูกค้ามียอดซื้อเท่ากันบริษัทฯจะพิจารณาจากตามลำดับที่ลงทะเบียนผ่านOCEAN CLUB Application 
 7. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลท่านละ1 รางวัลเท่านั้น (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
 8. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ผ่าน Facebook Fanpage : Ocean Life-ไทยสมุทรประกันชีวิต, Line (@Oceanlife), Ocean Club Application ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อเพื่อยืนยันรับของรางวัลภายใน 4 ธันวาคม 2562 หากไม่ทำการยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์หรือกรณีผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของบริษัทฯหรือมีการสละสิทธิ์บริษัทฯจะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองตามลำดับต่อไป
 9. ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถรับบัตรคอนเสิร์ตได้ที่บูธOCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิตบริเวณงานคอนเสิร์ต My Boyfriends ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนรับบัตร
 10. ในวันที่รับรางวัลกรมธรรม์ของผู้ได้รับรางวัลต้องมีผลบังคับถึงวันที่15 ธันวาคม2562 ผู้ได้รับรางวัลต้องไม่มีการขอยกเลิกกรมธรรม์(Free Look) หรือไม่มีการขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์หรือบอกล้างสัญญาประกันภัยภายใน1 เดือน
 11. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ออกบัตรกำหนดบริษัทฯเป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น
 13. การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) โทร. 0 2207 8888 (วันจันทร์ - ศุกร์เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 ซื้อประกันออนไลน์
0 2207 8844
อีเมล
oceanlifeonline@ocean.co.th
โทรสาร
0 2207 8822
กรอกตัวเลขตามภาพ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107555000210
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซด์ | นโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล