OceanLife Insurance

โปรโมชั่น


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตกสิกรไทย

.

My Boyfriend Promotion

My Boyfriend Promotion

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตกสิกรไทย

 • พิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย ใช้คะแนน KBANK REWARD POINT 1,000 คะแนน แลกแทนเงินสด 100 บาท เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย เมื่อขอเอาประกันชีวิต ผ่านช่องทาง Digital Sales (Omni Channel) การตลาดสถาบัน 1 และ การตลาดสถาบัน 2 ของ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562 และได้รับการพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย จาก บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
 • รับเพิ่ม หมอนโอชิ จำนวน 1 ใบ เมื่อชำระค่าเบี้ยค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ต่อเซลล์สลิป

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมแทนเงิน

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น 
 • บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท 
 • ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • กำหนดการแลกคะแนนสะสมตามจำนวนที่ธนาคารกำหนดเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ 
 • กรณีแลกคะแนนแทนเงิน เศษคะแนนไม่ถึง 1,000 คะแนนไม่สามารถแลกแทนเงินได้ 
 • กรณีแลกคะแนนเป็นส่วนลด จำกัดสิทธิ์เฉพาะรายการชำระเต็มจำนวนเท่านั้น เศษทศนิยมไม่สามารถนำมาคำนวณส่วลดและยอดเงินส่วนต่างที่เหลือไม่สามารถนไปผ่อนต่อได้
 • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก
 • คะแนนสะสมไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินได้
 • คะแนนสะสมที่แลกต้องใช้แทนเงินภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนน เท่านั้น
 • คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ธนาคาร สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด

 เงื่อนไขรายการรับหมอนโอชิ

 • ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะการขอทำประกันกรมธรรม์ใหม่ภายในระยะเวลาร่วมรายการและได้รับการอนุมัติรับประกันภัยจาก บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต เท่านั้นยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • สมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะได้รับหมอนสอดมือโอชิ มูลค่า 450 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ต่อเซลล์สลิป
 • ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบหมอนสอดมือโอชิ 1 ใบ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • หมอนสอดมือโอชิที่สมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะได้รับตามเงื่อนไขรายการนี้ จะถูกจัดส่งโดย บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต ให้แก่สมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสภายใน 60 วันหลังจากวันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง 
 • หมอนสอดมือโอชิไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต กำหนด ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 ซื้อประกันออนไลน์
0 2207 8844
อีเมล
oceanlifeonline@ocean.co.th
โทรสาร
0 2207 8822
กรอกตัวเลขตามภาพ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107555000210
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซด์ | นโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล